fbpx
Närproducerad mat - hem till dörren!
0,00kr 0
Närproducerad mat - hem till dörren!
0,00kr 0
INTRODUKTION

Farmway marketplace AB/ FarmWay värnar om din personliga integritet både online och offline när du interagerar med oss. Här i vår integritetspolicy beskriver vi behandlingen av dina uppgifter, vad och varför vi samlar in personuppgifter och data kopplat till dig som användare av tjänster hos FarmWay. Vår förhoppning är att förmedla detta på ett tydligt och lättbegripligt sätt via denna policy.

FarmWay Marketplace AB (556926-6330) Kolgruvegatan 10, Göteborg 417 07 ansvarar för företagets behandling av personuppgifter. Vi välkomnar alla frågor kring vår hantering av personuppgifter via följande mailadress: info@farmway.se.

INSAMLADE DATA
Vad är en personuppgift?

En personuppgift är allt typ av information som kan kopplas till en fysisk person. Detta gäller både om uppgifter kan kopplas direkt eller indirekt till en fysisk person. Personuppgifter behandlar vi exempelvis vid köp på hemsidan. Viktigt att notera är att elektroniska identiteter såsom IP-nummer som går att koppla till fysisk person också räknas som personuppgifter.

Varför samlar vi in personuppgifter?

I huvudsak samlar vi in personuppgifter i två syften:

  • Genomförande av köp.
  • Marknadsföringssyfte.
Kund hos oss

När du handlar hos oss blir du ombedd att uppge följande uppgifter kopplade till din person: Namn, adress, telefonnummer, e-post, betalningsinformation/historik, leveransadress.
Vi samlar in denna information för att kunna fullgöra köp och med stöd i den lagliga grunden fullgörande av köpeavtal. Efter genomfört köp lagras informationen i 36 månader i syftet att garanti och reklamationsärenden skall kunna behandlas korrekt. Om du väljer att neka utlämnande av dessa personuppgifter kan inte köpet fullföljas. Samtycke till behandling av personuppgifter kan när som helst återkallas av dig.

Kundtjänst

Vår service innefattar kundtjänst och vi kan då behöva behandla personuppgifter för att hjälpa till på bästa sätt. Det gäller samma uppgifter som ovan nämnt vid köp och eventuella uppgifter utöver det som uppges vid kundtjänstärende.

Tvälingar

Vi kan komma att behandla samma personuppgifter som ovan vid tävlingar där du väljer att medverka. Det gäller samma uppgifter som ovan nämnt vid köp och eventuella uppgifter utöver det som uppges i syftet för tävlingen.

Nyhetsbrev

Om du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla följande personuppgifter i syfte att kontakta dig via detta forum: Namn, e-postadress.

Detta gör vi med den lagliga grunden samtycke i syfte att delge dig information du i samtycke valt att medverka till. Du kan när som helst välja att dra tillbaka ditt samtycke och sluta få e-post skickade till dig från FarmWay.

Marknadsföring

För att utveckla och optimera vår marknadsföring samlar vi in information som i vissa fall kan kopplas till dig som person. Syftet är då alltid att förbättra vår marknadsföring.
För att vår marknadsföring skall bli så relevant som möjligt för så många som möjligt använder vi oss av cookies. Cookies är textfiler som registrerar ditt besök hos oss på farmway.se och lagrar data kopplat till ditt besök. När du exempelvis fyller varukorgen och lämnar sidan så sköter cookies registreringen och varukorgen hålls intakt nästa gång du återvänder för att du ska slippa lägga tid på att fylla den igen. Detta är ett exempel på funktionen med våra cookies.
En annan del i användningen av cookies är optimering av användarvänligheten på hemsidan farmway.se. Våra cookies sparar data och analyserar beteenden på hemsidan så att vi framåt kan förbättra upplevelsen för våra kunder.
Om du vill förhindra vårt användande av cookies gentemot dig kan du enkelt frånsäga dig detta i din dator och cookies slutar då registreras omedelbart.
Våra cookies behandlas enligt standardförfarande genom Google analytics i syftet att skapa en användarvänlig hemsida för våra kunder.
Värt att notera är att användarupplevelsen för dig som avsagt cookies kan komma att förändras och försämras med funktioner som inte längre är aktiva.

Minst 4 tecken
Wishlist 0
Continue Shopping